Premoženjska pisarna Oberč Jereb

Matjaž Jereb, samostojni licencirani premoženjski svetovalec

- Desetletne izkušnje na področju premoženjskega svetovanja, specialist na področju zavarovalništva, investicijskih skladov, bančništva, plemenitih kovin in ostalih finančnih področij, 
- preko GEA College, fakulteti za podjetništvo, uspešno zaključil prvi specializirani program usposabljanja za premoženjske svetovalce, 
- pridobljene, z zakonom predpisane licence s področja zavarovalništva in trženja vzajemnih skladov, 
-sodelovanje s priznanimi domačimi in tujimi finančnimi ponudniki, ki imajo dolgoletno tradicijo uspešnega poslovanja ter odlične poslovne rezultate.

Polonca Oberč Jereb, samostojna lincencirana premoženjska svetovalka

- Več kot desetletne izkušnje na področju premoženjskega svetovanja, specialist na področju zavarovalništva, investicijskih skladov, bančništva, plemenitih kovin in ostalih finančnih področij, 
- zaključen triletni študij na GEA College, fakulteti za podjetništvo 
- pridobljene, z zakonom predpisane licence s področja zavarovalništva in trženja vzajemnih skladov, 
- predavateljica na poslovnih predstavitvah s področju finančnega izobraževanja in opismenjevanja - eksterna predavateljica na Ljudski univerzi in srednjih šolah.

Kaj pridobite s sodelovanjem z nama?

- Pregled nad trenutno osebno finančno situacijo, 
- analizo različnih primerljivih finančnih produktov, 
- ustrezne izračune ter optimalne, individualne ponudbe, 
- dolgoročno sodelovanje in spremljanje naložb, 
- ekskluzivne in inovativne naložbene rešitve, 
- večjo likvidnosti, 
- nižje stroške.

Skratka, veliko prednosti katerim vedno dodava še dobro mero razumevanja in optimizma. Verjameva, da boste ob našem osebnem srečanju te prednosti hitro spremenili v svojo korist in naju z veseljem priporočali tudi svojim znancem, prijateljem, sodelavcem ali poslovnim partnerjem. Tako bomo s skupnimi močmi pomagali, da se bodo ljudje lažje znašli in pravočasno ukrepali v tem nepredvidljivem finančnem svetu.